Polityka prywatności

 1. Spółka COCOLOG Sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, szczególnie przed dostępem osób nieupoważnionych.

 2. Spółka COCOLOG Sp. z o.o. realizuje politykę prywatności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności poprzez umożliwienie Użytkownikowi wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

 3. Zbiór danych osobowych prowadzony przez COCOLOG Sp. z o.o. został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

 4.  Aktywność Użytkownika w miejscach publicznych Portalu sprawia, że udostępnia on informacje o sobie i materiały także innym Użytkownikom oraz osobom trzecim. Informacje udostępnione podczas tej aktywności nie podlegają niniejszej Polityce.

 5. Treści reklamowe związane z działalnością Usługodawcy i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). Zgoda w tym zakresie ma charakter odwoływalny.

 6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika zarejestrowanego i posiadającego Konto Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie poprzez wysłanie informacji mailowej o rozwiązaniu umowy na adres starsup@stars-up.pl. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem Konta użytkownika.

 7. Dane osobowe Użytkowników, których Konta zostały usunięte są usuwane przez Usługodawcę bez zbędnej zwłoki.LOGIN I HASŁO

 1. Wyłączność dostępu do osobistego Konta użytkownika zabezpieczona jest poprzez nadanie każdemu z zarejestrowanych Użytkowników indywidualnego i niepowtarzalnego hasła dostępu. Login i hasło są przesyłane po zakończeniu rejestracji w Portalu na adres
  e-mail Użytkownika, podany podczas rejestracji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki przekazania loginu i hasła osobie nieuprawnionej, w przypadku gdy Użytkownik podał błędny adres e-mail. Hasło i login powinny zostać zachowane przez Użytkownika w tajemnicy, a udostępnianie ich osobom trzecim jest niedozwolone.

 2. Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne, mające na celu możliwie najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez nieuprawnione osoby.

 3. Użytkownik odpowiada za utrzymanie poufności swoich danych, w szczególności hasła i loginu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie tych danych przez Użytkownika osobom trzecim.BADANIA SPOŁECZNE I MARKETINGOWE

 1. Usługodawca w ramach Portalu może za jego pośrednictwem przeprowadzać badania społeczne i marketingowe, dla których zasady zostaną określone odrębnie.INDEKSOWANIE

 1. Dane osobowe publikowane przez Użytkowników w Portalu mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe. Oznacza to, że osoby niebędące Użytkownikami mogą mieć dostęp do tych informacji.

 2. Informacje są przechowywane i przetwarzane przez Usługodawcę z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa polskiego i europejskiego.KORESPONDENCJA

 1. Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego
  z Usługodawcą pod adresem starsup@stars-up.pl

 2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące w szczególności Regulaminu Portalu oraz jego załączników, Polityki Prywatności oraz korzystania z Portalu można uzyskać kontaktując się z Usługodawcą na wyżej wymieniony adres: starsup@stars-up.pl.

 3. Usługodawca przechowuje korespondencję ze swoimi Użytkownikami w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych i podejmowanych na podstawie zgłoszeń ewentualnych decyzji o interwencjach administracyjnych we wskazane profile.


II POLITYKA COOKIES

(Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika)

 1. Poniższe informacje określają zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika w szczególności za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika przez Usługodawcę, co stanowi realizację obowiązków informacyjnych wynikających z art. 173 i art. 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004r. nr 171 poz. 1800).DEFINICJE

Przez pojęcia użyte w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć:

Administrator – który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Portalu.

Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Portalu w urządzeniu Użytkownika.

Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Portalu.

Inne Technologie – oznacza wszystkie inne technologie wykorzystywane przez Administratora i jego partnerów mogące powodować przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do danych przechowywanych w urządzeniu końcowym Użytkownika (w tym między innymi technologie takie jak: buforowane w urządzeniu końcowym Użytkownika pliki JavaScript, zmienne JavaScript, Local Storage, Session Storage, Flash Storage, HTML 5 Web Storage)

Portal - oznacza stronę internetową po adresem: www.stars-up.pl prowadzoną przez Administratora.

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Portalu.

Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH COOKIES

 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności nie jest możliwe w ten sposób przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie dla każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są plikami tymczasowymi, które są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia przeglądania Portalu. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies
  w swoim Urządzeniu. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.CELE W JAKICH WYKORZYSTYWANE SĄ COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

 1. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury 
  i zawartości;

 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 • Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika 
  w serwisie

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,

 • optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

 • Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

 • Zapamiętania lokalizacji użytkownika

 • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

 • Analiz i badań oraz audytu oglądalności

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 • Świadczenia usług reklamowych

 • dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług
  i produktów firm trzecich.

 • Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne i Inne Technologie
  w następujących celach:

 • prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego (m.in. vimeo.com, youtube.com, wrzuta.pl)

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych (m.in. Google Analytics, GemiusTraffic)

 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika
  z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.MOŻLIWOŚCI OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKIWANIA DOSTĘPU PRZEZ COOKIES

 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

 2. Zmiany ustawień, o których mowa w punkcie poprzednim Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 3. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej której używa.

 4. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Portalem oraz
  w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,

 • czas wysłania odpowiedzi,

 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
  w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

 • informacje o przeglądarce użytkownika,

 • Informacje o adresie IP.

 1. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 2. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.