Dołączaj filmiki prezentujące Twoją pociechę, nagrywaj scenki korzystając ze skryptów dostępnych w portalu lub przesłanych Ci przez Agencje.


Poza zdjęciami czy odznakami za e-kursy z Drama Club profil dziecka można wzbogacać o filmiki prezentujące jego umiejętności. W Stars Up dostępne są aż 3 możliwości dołączania materiałów audiowizualnych. 

Po pierwsze, każdy rodzic może oczywiście dołączyć dowolny filmik swojego autorstwa.

Po drugiej, w bazie Stars Up dostępnych jest kilkadziesiąt skryptów krótkich scenek stworzonych przez specjalistów z branży reklamy, zawierających najpopularniejsze elementy pojawiające się w reklamach dziecięcych. Rodzice mogą korzystać z tych skryptów i tworzyć na ich podstawie krótkie filmiki prezentujące dziecko w różnych sytuacjach.

Po trzecie, Agencje mogą przesyłać swoje skrypty scenek wybranym profilom w Stars Up z prośbą o odegranie przez dziecko danej scenki. Jeśli rodzic się na to zdecyduje, może taki filmik dołączyć do profilu dziecka, co pozwoli Agencji zweryfikować umiejętności i zachowanie dziecka w konkretnej sytuacji.